Garnet Polska

Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Zastosowania – piaskowanie

Garnet ma bardzo szerokie zastosowanie w piaskowaniu lub inaczej w obróbce strumieniowo ściernej. Zapewnia doskonałą jakość obrabianych powierzchni przy jednoczesnej wysokiej efektywności i niskich kosztach eksploatacji. Z powodu swojej twardości i ostrości krawędzi Garnet jest ścierniwem agresywnym. Dzięki temu zwiększa się szybkość oczyszczania (o ok. 50% w porównaniu z żużlem pomiedziowym i 80% z piaskiem kwarcowym) i jednocześnie zmniejsza się zużycie materiału. 

Wysoka czystość Garnetu (a szczególnie brak pyłu żelaznego i niska zawartość chlorków i siarczanów) pozwala stosować go do czyszczenia powierzchni z niemal każdego materiału, jak np.: stal nierdzewna, metale kolorowe, ich stopy itp.

Gałęzie przemysłu, w których do oczyszczania strumieniowo ściernego wykorzystywany jest Garnet to:

 • budowa i remonty statków
 • budowa i remonty mostów, wiaduktów i konstrukcji metalowych (zarówno nad jak i pod powierzchnią wody)
 • renowacje zabytków i czyszczenie elewacji
 • oczyszczanie powierzchni przed zabezpieczeniem jej przed korozją w przemyśle metalurgicznym
 • prace remontowe w zakładach chemicznych, gazowniczych i elektrowniach
 • czyszczenie cystern samochodowych i kolejowych
 • obróbka tekstyliów, np. przecieranie dżinsu

Ponad to, bardzo niski opór właściwy ziaren Garnetu ( < od 100 Ωcm) zapobiega powstawaniu iskier przy zetknięciu się jego ziaren z metalową powierzchnią, oraz gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych. Dzięki temu Garnet jest z powodzeniem stosowany w miejscach zagrożonych wybuchem lub zapaleniem, np.: na tankowcach, platformach wydobywczych gazu i ropy, rafineriach, stacjach paliw, czyu zbiornikach chemikaliów.

Obróbka strumieniowo ścierna na mokro z wykorzystaniem Garnetu ma kilka szczególnych zalet:

 • Garnet jest twardszy i cięższy od piasku, a dodatkowo woda zwiększa masę jego ziaren, dzięki czemu oczyszczane powierzchnie szybciej uzyskują odpowiednią chropowatość.
 • Dzięki ostrej i nieregularnej strukturze kryształów Garnetu, profil chropowatości uzyskany w procesie oczyszczania (ostro krawędziowy) jest wyjątkowo sprzyjający przyczepności nakładanych później powłok ochronnych (powstają ostre szczyty, a nie faliste jak w przypadku żwirów czy piasków).
 • Woda przy okazji zmywa z obrabianych powierzchni zanieczyszczenia takie jak pyły, zatłuszczenia czy sole.
 • Woda niemal całkowicie redukuje pylenie, a zużyte ścierniwo opada w niewielkiej odległości od oczyszczanej powierzchni, co pomaga w jego utylizacji.