Garnet Polska

Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Garnet jest czystym i naturalnym piaskiem. Z jego sześciu różnych odmian Almandyn jest najlepszym ścierniwem.